Store more and save more with the shuttles from Toyota Material Handling

Toyota Material Handling Europe lansira nova shuttle rešenja za evropsko tržište. Automatiovani Toyota Radioshuttle i Toyota Autoshuttle paletni nosači putuju unutar specijalizovanih Toyotinih regala pri velikim brzinama, sigurno i bez oštećenja robe. Ovi skladišni sistemi velike gustine mogu da iskoriste do 80% bilo koje zapremine skladišta, povećavajući skladišni prostor i poboljšavajući propusnost.

Pridruzivanjem Autoshuttla porodici šatlova, Toyota proširuje svoju ponudu. Šatl preuzima i skladišti paletiziranu robu do 1500 kg na brz, siguran i efikasan način. Novi poboljšani Toyota Radioshuttle može pomerati do 1800 kg i dostupan je sa Toyota sistemom upravljanja voznim parkom i litijum-jonskim baterijama koja traju više od 16 sati. Oba šatla će povećati produktivnost i ekonomičnost, posebno u skupim okruženjima kao što su hladnjače.

Šatlovi će uštedeti vreme i troškove jer će vozači trošiti manje vremena na rukovanje paletama, a viljuškari se mogu efikasnije koristiti. To je ujedno i fleksibilan sistem, kompatibilan sa radnim tokom FIFO i LIFO, idealan za popunjavanje neiskorišćenog prostora iznad utovarnog prostora ili stvaranje skladišnog prostora u  međuspremniku iznad tunela za pikiranje.

Shadows of a Swarm truck

Future technology

Smart Logistics and Logiconomi give you solutions available today and show our vision for the future.

Read more >

An autopilot doing horizontal transportation

Automated solutions

Our automated range of trucks and load carriers offers advanced, flexible solutions for more efficient, cost-effective goods handling.

Read more >

Light shelving racking

Racking solutions

We help you optimise your business flow, drive down costs, and increase productivity with the optimal racking solution.

Read more >

Toyota Radioshuttle

Toyota Radioshuttle

Interested in our semi-automated load carrier? A high-speed load carrier that works in specialised racking and can be guided with a remote control.

Read more >